Preschool teachers as keepers of traditions and agents of change

Forfatter
Puskás, T. & Andersson, A.
Kilde
Early Years, 41(2-3):190–201
År
2018

Formål

Ifølge læreplanen for svenske barnehager er en av barnehagens oppgaver å videreføre en kulturarv, med sine verdier, tradisjoner og historie, språk og kunnskap, fra en generasjon til den neste. Denne formuleringen indikerer at kulturarven spiller en viktig rolle i å definere barnehagelærernes  arbeid når det gjelder overføringen av kulturelle normer til barna.

Det overordna målet med denne studien var å utforske hvordan svenske barnehagelærere jobber med og reflekterer over arbeidet med overføring av en kulturarv. Fokus for artikkelen er påskefeiringen i to svenske barnehager. Mer spesifikt er forfatterne opptatt av hvordan barnehagelærerne manøvrerer oppgaven i å overføre påsketradisjoner som har både religiøse og sekulære røtter.

Resultat

De ulike måtene å sette tradisjoner i scene på blir brukt som verktøy for å sosialisere barna inn i en kulturarv, samtidig som de blir et middel for iverksetting av barnehagepedagogikk. Barnehagelærere kan fungere som endringsagenter, som utfordrer noen av måtene vi feirer en tradisjon på, men samtidig fungerer de som agenter for nasjonal reproduksjon. Dermed utfører barnehagelærerne målene i læreplanen samtidig som de bringer inn flere ulike elementer, der noen representerer kontinuitet mens andre representerer endring.

Design

De empiriske dataene består av 227 minutter videoobservasjoner fra to svenske barnehager. Dataene ble analysert gjennom en kvalitativ innholdsanalyse som fokuserte på hvordan ulike semiotiske ressurser, handlinger og gjenstander blir tatt i bruk for å iscenesette påsken.     

Referanser

Puskás, T. & Andersson, A. (2018). “Preschool teachers as keepers of traditions and agents of change”. Early Years, 41(2-3):190–201.