Multivocal didactic modelling: Collaborative research regarding teaching and co-assessment in Swedish preschools

Forfatter
Roth, A. C. V., Holmberg, Y., Löf, C. & Stensson, C.
Kilde
Problems of Education in the 21st Century, 77(6):806-834
År
2019

Formål

Denne studien ser på problematikken knyttet til læringsbegrepet i den svenske førskolen. Et treårig samarbeidsprosjekt med førskolelærere, ledere og forskere siktet på å beskrive og videreutvikle kunnskap rundt hva som karakteriserer læring. Studien tar utgangspunkt i to forskningsspørsmål: 1) Hva karakteriserer læring og fellesvurdering i teoribaserte læringsopplegg beskrevet i tekster og dokumenterte deltagersamarbeid? 2) Hvilke spor av didaktiske spørsmål og nivå kan trekkes ut fra tekster og dokumenterte deltagersamarbeid?

Resultat

Resultatene indikerte at læring blir modellert gjennom fellesvurdering. Flertydige spor relatert til didaktiske spørsmål og didaktisk nivå kunne se ut til å komme fra teoribasert læring.

Design

Den svenske førskolen, som har vært en formell del av det svenske utdanningssystemet siden 2011, har utfordringer med hvordan læring karakteriseres. Studien ser på utfordringer, muligheter og tilstander i den svenske førskolen i forhold til førskolens overordnede plan. Data ble samlet inn via 895 samarbeidsplaner, 740 kollegaevalueringer og 110 timer med video fra henholdsvis 93 og 137 førskoler eller førskoleavdelinger i ti svenske kommuner. Studiens deltagere fikk opplæring i de forskjellige teoriene før de prøvde dem ut i praksis. Utvalget bestod av 175 førskolelærere, 55 førskoleledere og 10 administrative direktører; i alt 240 deltagere. De ansvarlige kommunene/skolene utpekte sine egne kandidater, som resulterte i et utvalg bestående av 4365 barn/foresatte, 806 førskolelærere/pedagoger og 65 ledere; i alt 5236 deltagere.

Referanser

Roth, A. C. V., Holmberg, Y., Löf, C. & Stensson, C. (2019). «Multivocal didactic modelling: Collaborative research regarding teaching and co-assessment in Swedish preschools». Problems of Education in the 21st Century, 77(6):806-834.