The potential of using a combination of storytelling and drama, when teaching young children science

Forfatter
Walan, S. & Enochsson, A. B.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 27(6): 821-836
År
2019

Formål

Basert på et sosiokulturelt perspektiv utforsker denne studien bruken av en modell som kombinerer fortelling og drama for å undervise unge barn i naturfag. Forskningsspørsmålet var: hvordan barnas læring i naturfag blir påvirket ved bruk av en kombinasjon av fortelling og drama for å forklare et komplekst vitenskapelig konsept?

Resultat

Resultatene viste at mange av barna hadde lært navnene på immunforsvarets celler og hvordan de fungerte når noen var forkjølet. Videre hadde de også lært at virus forårsaker forkjølelse. Det var også et lite antall barn som ikke viste noen tegn på læring relatert til det spesifikke innholdet. Uansett holder forskerne fast ved at kombinasjonen av fortelling og drama er en undervisningsstrategi som har et positivt potensial når det kommer til å undervise barn om vitenskapelige temaer.

Design

Deltagerne var barn fra to svenske førskoler (4–6 år) og to barneskoleklasser (7–8 år); til sammen 25 barn var involvert i studien. Barna ble fortalt en historie om virus og forkjølelse. Ingen bilder ble vist, men barna skulle tegne mens de lyttet. Forskerne foretok deretter semi-strukturerte intervju med alle barna i om lag 20 minutter per barn. Hovedspørsmålene i intervjuene var (1) Hva handlet den fortellingen om, som vi fortalte for en stund siden? (2) Hvordan blir man forkjølet? (3) Hvordan blir vi friske igjen? Hva skjer? Under intervjuene ble tegningene barna laget under fortellingen vist for å tilbakekalle eventuelle minner de hadde.

Referanser

Walan, S. & Enochsson, A. B. (2019). «The potential of using a combination of storytelling and drama, when teaching young children science». European Early Childhood Education Research Journal, 27(6): 821-836.