Dramatisering i spänningsfältet mellan som om och som är och sexåringars meningsskapande av kemiska begrepp och processer

Forfatter
Åkerblom, A. & Pramling, N.
Kilde
Educare - Vetenskapliga Skrifter, (2):58-72
År
2019

Formål

Studien diskuterer dramatisering som en form for lekbasert undervisning i barnehagen. Målet er vise hvordan bruk av dramapedagogikk kan hjelpe barna å forstå vitenskap gjennom å engasjere seg i felles fantasering om fundamentale prosesser og konsepter i kjemi.

Resultat

Analysene indikerer at det sentrale i dramatiseringen og den lekbaserte undervisningen var hvordan barna (deltagerne) skiller, forholder seg til og skifter mellom å engasjere seg med fenomenene og prosessene fantasi («som om») og det naturvitenskapelige innholdet («som er»). Det er et dynamisk spenningsfelt mellom «som om» (fantasi, skikkelser, lek) og «som er» (etablert, konvensjonell kunnskap), altså et spenningsfelt mellom fantasien og et naturvitenskapelig innehold. Resultatene viser en betydelig variasjon i hvordan barna håndterer dette spenningsfeltet. Forskerne mener likevel at den dramatiserende undervisningsformen kan bidra til å skape en relasjon mellom fantasi og kunnskap. Intervjuene med barna viser at det var de aktivitetene der de selv fikk være med og dramatisere, de husket best etterpå. Barna mintes hva de gjorde, men til dels også hva denne aktiviteten («som om») skulle forestille som vitenskapelig konsept/prosess («som er»).  Forskerne mener en slik lekbasert undervisning kan brukes til å introdusere yngre barn for vitenskapelige begreper og prosesser.

Design

Empirien ble hentet gjennom intervjuer med elleve 6-åringer i en førskoleklasse utenfor Gøteborg, etter at de hadde deltatt på en undervisningsøkt der de dramatiserte ulike kjemiske konsepter og prosesser. Etter aktiviteten ble det gjennomført individuelle intervjuer med barna for å skape et bilde av deres kjennskap til vann som fenomen og begrepet molekyl.

Referanser

Åkerblom, A. & Pramling, N. (2019). «Dramatisering i spänningsfältet mellan som om och som är och sexåringars meningsskapande av kemiska begrepp och processer». Educare - Vetenskapliga Skrifter, (2):58-72.