Technology in children’s picture books as an agent for reinforcing or challenging traditional gender stereotypes

Forfatter
Axell, C. & Boström, J.
Kilde
International Journal of Technology and Design Education, 31:27-39.
År
2019

Formål

Formålet med denne studien var å undersøke innholdet om teknologi i et utvalg bildebøker for barn ut fra et kjønnsperspektiv. Teknologi er et område med sterke konnotasjoner til dikotomien feminin/maskulin. Barn utvikler stereotypiske forestillinger basert på denne dikotomien allerede fra toårsalderen. Aktivitetene i barnehagen, som for eksempel høytlesing fra bildebøker, skaper en arena der normene i samfunnet enten kan bli bevart eller utfordret. Bøker om ulike teknologiske gjenstander, som biler, fly og båter, fungerer ofte som en innledning til barna om hvordan mennesker bruker teknologi. Dette kan prege hvordan barna identifiserer og kategoriserer teknologien som de møter i hverdagslivet.

Resultat

Resultatene viser at fokuset i bøkene ligger på hvordan de forskjellige gjenstandene fungerer, men at de ikke gir detaljerte forklaringer av hvordan disse gjenstandene henger sammen eller hva slags implikasjoner de har for samfunnet. Det ser også ut til at det blir lagt mest vekt på tradisjonelt maskulint kodet teknologi.

Design

Forskerne oppsøkte fire bibliotek i tre svenske byer og gikk gjennom bøkene som sto fremme i hyllene fakta for barn og teknologi for barn. Dette resulterte i et utvalg på 180 bøker for aldersgruppene 1-3 og 3-6. Forskerne gjorde en tematisk analyse for å finne dominante tema i disse bøkene. 

Referanser

Axell, C. & Boström, J. (2019). ”Technology in children’s picture books as an agent for reinforcing or challenging traditional gender stereotypes ”. International Journal of Technology and Design Education, 31:27-39.

Oppdragsgiver

Linköpings universitet, Sverige