Children in nature: sensory engagement and the experience of biodiversity

Forfatter
Beery, T. & Jørgensen, K. A.
Kilde
Environmental education research, 24(1):13-25.
År
2018

Formål

Studien undersøker den potensielle sammenhengen mellom naturopplevelser i barndommen og forståelsen av biologisk mangfold. Studien består av to studier som integreres og presenteres som vinduer inn til barndommens naturopplevelser for å belyse viktige aspekter av barns sensoriske læring.

Resultat

Resultatene støtter ideen om at opplevelsen av biologisk mangfold og reel barndomsinteraksjon, med variasjon og mangfold med levende og ikke-levende ting fra naturen, gir barn viktige læringsmuligheter, inkludert forståelsen av hva biologisk mangfold er. Resultatene støtter en praksis for rik sensorisk miljøopplæring og understreker den praktiske viktigheten av tilgang til naturen i barndommen.

Design

Studien består av to ulike delstudier. Studie 1 ble gjennomført i Sverige og datamaterialet bestod av semistrukturerte intervjuer med 13 studenter som ble bedt om å fortelle om sine barndomsminner fra naturen. I studie 2 ble det gjort direkte observasjoner, uformelle samtaler og foto-dokumentasjon av barns lek og utforskning i en utendørsbarnehage i Norge. De 36 barna i utvalget var mellom ett og seks år gamle og ble observert i utendørslek og -utforsking i en periode på ti måneder.

Referanser

Beery, T. & Jørgensen, K. A. (2018). “Children in nature: sensory engagement and the experience of biodiversity”. Environmental education research, 24(1):13-25. 

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt