Toddlers’ play in ECEC institutions from a gender perspective

Forfatter
Meland, A. T., Kaltvedt, E. & Reikerås, E.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 27(2):241-256
År
2019

Formål

Formålet var å utforske hvordan jenter og gutter i alderen 33 måneder i barnehage håndterer lekaktiviteter.  Denne håndteringen ble sett på gjennom et kjønnsperspektiv. Forskningsspørsmålene for studien er: (1) hva karakteriserer lekaktiviteter hos 33 måneder gamle jenter og gutter? (2) er det noen forskjeller mellom hvordan jenter og gutter håndterer lekaktiviteter? 

Resultat

Resultatene viser at det er signifikante kjønnsforskjeller i jenters favør hva angår mestring i lekaktiviteter. Jentene kommer bedre ut i kategoriene: prøve ut leker, forbli i leken, turtaking i lek, deltakelse i konstruksjonslek, aktivitet i fantasilek, deltakelse i gjemmelek, og la seg bli revet med i fantasilek. Det ble ikke funnet noen kjønnsforskjeller i kategoriene: ensom lek, parallell lek, deltakelse i regelbasert lek, komplisert konstruksjonslek eller selvstendig i regelbasert lek.

Design

Studien er en del av et større forskningsprosjekt og tar i bruk autentiske data fra studien Alle med. Hvert barn ble selvstendig vurdert i en uformell situasjon i egen barnehage over en periode på 3 måneder av to ansatte som kjenner barnet. Deltagerne i studien var 509 jenter og 534 gutter i alderen 33 måneder. Disse barna gikk i 86 ulike barnehager, 61 offentlig drevet og 25 privat drevet. Dataene fra studien blir gjennomgått med bruk av statistisk analyse.

Referanser

Meland, A. T., Kaltvedt, E. & Reikerås, E. (2019). "Toddlers’ play in ECEC institutions from a gender perspective". European Early Childhood Education Research Journal, 27(2):241-256.