Moraliskt arbete i förskolan: regler och moralisk ordning i barn-barn och vuxen-barn interaktion

Forfatter
Karlsson, M.
Kilde
Akademisk avhandling. Universitetet i Göteborg.
År
2018

Formål

Studien adresserer den praktiske karakteren moral tar i barnehagehverdagen. Mer spesifikt undersøker studien moralsk arbeid i samspill mellom barn, og mellom barn og barnehagelærere i situasjoner der de håndterer brudd på moralske ordre/beskjeder, som for eksempel regelbrudd i aktiviteter med jevnaldrende barn.

Resultat

Studien demonstrerer de moralske reglene som barn oppfatter som gjeldende seg imellom og mellom dem og voksne. Studien viser hvordan barn utfører moralsk arbeid og diskuterer og inngår i komplekse moralske regler i hverdagslige aktiviteter. Resultatene viser at det interaksjonelle moralske arbeidet til barna er en del av hvordan de sosialiserer seg i delte relasjoner. Barnas moralske arbeid og regler kan både være like og ulike fra de voksnes normer og perspektiver.

Design

Studien har basert seg på video-etnografiske undersøkelser i en svensk barnehage, hvor det er tatt videoopptak av aktiviteter som spill, leking og sirkeltimer. Fra en etnometodologisk samtaleanalytisk tilnærming ble videoopptak av en håndfull slike aktiviteter analysert i detalj, med fokus på samtale og kroppsspråk i samspill med et materialistisk miljø.

Referanser

Karlsson, M. (2018). «Moraliskt arbete i förskolan: regler och moralisk ordning i barn-barn och vuxen-barn interaktion». Akademisk avhandling. Universitetet i Göteborg.

Oppdragsgiver

Göteborgs universitet, Sverige