Kindergarten: Producer or reducer of inequality regarding physical activity levels of preschool children

Forfatter
Kippe, K. O., Lagestad P. A
Kilde
Frontiers in Public Health, (2018) 6:1-9.
År
2018

Formål

Studien undersøker barnehagebarns fysiske aktivitetsnivå i barnehagen. Barnas aktivitetsnivå i barnehagen blir også undersøkt i sammenheng med aktivitetsnivå på fritid, barnets kjønn og mors utdanningsnivå, inntekt og alder. Målet med studien er å belyse om barnehagene lykkes i å redusere ulikheter i fysisk aktivitet blant barna (4-6 år) på fritiden ved å gi alle barna samme aktivitetsnivå i barnehagen.

Studien stiller følgende forskningsspørsmål:

  1. Hvordan bidrar barnehagen til oppnåelse av den internasjonale helseanbefalingen på 60 minutters moderat til høyintensiv fysisk aktivitet (MVPA) for barn i barnehager?
  2. Er det noen forskjeller mellom MVPA i ulike barnehager?
  3. I hvilken grad er barns MVPA i barnehagen knyttet til kjønn og mors utdanningsnivå, inntekt og alder?
  4. Lykkes barnehagene med å skape tilfredsstillende nivåer av MVPA i barnehagen, spesielt for barnehagebarn med et lavt aktivitetsnivå på fritiden?

Resultat

Resultatene indikerer at det fysiske aktivitetsnivået i løpet av barnehagedagen er hovedbidraget til barnas fysiske aktivitetsnivå i ukedager. Videre var gutter mer aktive enn jenter. Barnas aktivitetsnivå på fritiden og i barnehagen var ikke knyttet til mødres utdanning, alder, utdanningsnivå eller inntekt. Likevel fant man en positiv sammenheng mellom fysisk aktivitetsnivå på fritid og fysisk aktivitetsnivå i barnehagen. Det fysiske aktivitetsnivået i barnehagen øker når det fysiske aktivitetsnivået på fritiden øker. Barnas fysiske aktivitetsnivå var også forskjellig fra barnehage til barnehage, noe som kan bidra til å skape forskjeller i form av lavaktive og høyaktive barn.

Design

244 barn, 125 gutter og 119 jenter, leverte gyldig akselerometerdata. Informasjon om mødres utdanningsnivå, inntekt, og alder ble innhentet ved hjelp av et spørreskjema. Enveis variansanalyse (one-way ANOVA) og lineærregresjon ble brukt i de statiske analysene. 13 barnehager fra Nord-Trøndelag i Norge ble valgt ut til å delta i studien.

Referanser

Kippe, K. O. & Lagestad, P. A. (2018). "Kindergarten: Producer or reducer of inequality regarding physical activity levels of preschool children". Frontiers in Public Health, (2018) 6:1-9.