Transforming volcanos to buncanos in eventful dialogues: Children’s remembering-in-interaction

Forfatter
Kullenberg T.
Kilde
Thinking skills and Creativity, 33.
År
2019

Formål

Formålet med studien er å utforske hvilken rolle samtaleminne spiller i barnehageundervisningen. Forfatteren ønsker å gi en utvidet forståelse av rollen minne har i forhold til undervisningskommunikasjon. Studien vil også utforske hvordan barn kan lære gjennom dialog med jevnaldrende og lærerens rolle i å orkestrere dette. Forskningsspørsmålene er: (1) hvordan skaper barnehagebarn mening ved bruk av samtaleminne? (2) Hvordan kan diskursive rammer lette eller begrense unge barns kreative tankegang? 

Resultat

Funnene i studien ble delt inn i to overlappende temaer. Det første er barns lekefulle meningsskaping. Det andre dreier seg om barnas evner til å hente frem fakta fra minnet på etterspørsel. 

Barnas kreative bruk av hukommelse viste både kommunikasjonsfunksjoner av kognitive minner og en meningssøkende diskurs som førte jevnaldrende videre inn i diskurs om narrative lekeverdener. Dette står som kontrast til den andre aktuelle diskursen i spillet: den institusjonelle barnehagediskursen. Barna skaper mening ved hjelp av samtaleminner. De diskursive rammene kan både lette og begrense barns kreative tankegang. Barnehagelæreren lettet på rammene for diskurs som var innlagt i det pedagogiske spillet og gjorde dermed læringssituasjonen mindre lærerstyrt og mer styrt av barna. De opprinnelige diskursive rammene begrenset barnas kreativitet og ble dermed endret.  

Design

Datainnsamlingen for studien besto i videoobservasjon av et lærerstyrt pedagogisk spill med 3 barnehagebarn, og et intervju med barnehagelæreren. Intervjuet fulgte ikke en intervjuguide, men tok heller form av en utforskende samtale med barnehagelæreren. Respondentene består av en barnehagelærer med 30 års erfaring, og 3 barn i alderen 5, 5 og 6 år i barnehagen hvor hun jobbet. 

Referanser

Kullenberg T. (2019).  “Transforming volcanos to buncanos in eventful dialogues: Children’s remembering-in-interaction”. Thinking skills and Creativity, 33.