Preschool Children’s Play and Alignments in a Bracketed Framing of a Music-technological Breakdown

Forfatter
Lagerlöf P., Peterson L.
Kilde
Research on Children and Social Interaction, 2(1):120–142.
År
2018

Formål

Studien undersøker tre barns kommunikasjon og interaksjon i en eksperimentell aktivitet i en barnehage når musikkteknologien bryter sammen. Det gjennomføres en detaljert analyse med Goffmansk tilnærming. Fokuset for analysen er introduksjonen av aktiviteten og den følgende interaksjonen som utvikler seg når teknologien ikke fungerer som den skal. Forfatteren stiller følgende spørsmål: (1) Hvordan orienterer barna seg i det teknologiske materialet for å kunne delta og engasjere seg i situasjonen? (2) Hvordan allierer barna seg i den iscenesatte situasjonene for å møte utfordringene de blir utsatt for? 

Resultat

Funnene fra studien viser at barna gir oppmerksomhet til den voksnes instruksjoner om hvordan prosjektet skal gjennomføres, deres tolkende innramming av instruksjonene, og deres orientering til teknologien for å utføre forskjellige justeringer og endre sitt fotfeste. Funnene viser at teknologi har betydning for og er en del av den interaksjonelle ordenen. 

Barnas tolkende innramming av aktiviteten viser deres kompetanse i å prøve og utforske ulike ressurser for å møte utfordringene de støter på i en situasjon som er ulik fra vanlige barnehageaktiviteter. De resirkulerer den voksnes instruksjoner på ulike måter og bruker ressurser for å orientere seg i hvordan de finner mening med den ikke-fungerende teknologien. 

Den nære analysen av barnas sosiale interaksjon viser hvordan de, gjennom å styre hverandre under deres utfoldende lek, er aktive med-produsenter av deres musikalske kulturer fremfor bare individuelle uttrykk. Gjennom integreringen av teknologier i analysen vises det at barnas kulturelle ideer er innebygd i deres sosiale interaksjoner. Dette viser viktigheten av å følge med på barns definisjoner av situasjoner og å ha barns erfaringer med deltagelse i populærmedia-kultur i betraktning. 

Design

Respondentene er tre barn i alderen 5-6 år, alle jenter. Barna er alle fra svensktalende middelklasse-familier. Utvalget er basert på at disse barna kjente forskeren fra før og uttrykte ønske om å få delta i studien.  

Datainnsamlingen til studien består av videoobservasjoner. Eksperimentet gikk i utgangspunktet ut på at barna spiller på et keyboard, og når det er en pause i spillingen spiller systemet en variasjon av det barna har spilt tilbake. Målsettingen med dette var å skape en musikalsk dialog. I denne studien analyseres aktiviteten som utvikler seg når teknologien bryter sammen, mens læreren prøver å fikse problemet, og ser i detalj på hvordan barna oppfatter og innrammer den sosiale situasjonen.  

Referanser

Lagerlöf, P. & Peterson, L. (2018). “Preschool Children’s Play and Alignments in a Bracketed Framing of a Music-technological Breakdown”. Research on Children and Social Interaction, 2(1):120–142.

Oppdragsgiver

EU