Unpacking the Emperor’s New Policies: How More Mathematics in Early Childhood Will Save Norway

Forfatter
Lange, T.
Kilde
Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education,19(1):8–20.
År
2019

Formål

Studien undersøker hvordan Norges kunnskapsminister, støttet av Kunnskapsdepartementet, forsøker å endre den offentlige diskursen om matematikkopplæring i barnehagen fra en sosialpedagogisk tradisjon til en skoleforeberedende tradisjon. Forfatteren analyserer hvordan ministeren, med bruk av mediestrategier, konstruerer et publikum som er bekymret over matte- og naturfagsundervisningen i norske barnehager.

Resultat

Forfatteren hevder kunnskapsministerens pressemeldinger fremmer en diskurs der et skifte fra en sosialpedagogisk til en skoleforberedende tradisjon i barnehagens matematikkundervisning blir sett på som sunn fornuft og som en nødvendig utvikling. Forfatteren hevder ministeren på denne måten tilbyr en politisk løsning på et konstruert problem. Disse politiske løsningene vil igjen endre den norske barnehageideologien.

Design

Undersøkelsen er en del av et større forskningsprosjekt som studerer medieringen av norsk politikkutforming på området matematikk i barnehagen. Denne studien analyserer pressemeldinger som omhandler barnehage og matematikk publisert på Kunnskapsdepartementets hjemmeside 18. mars 2016. Etter et søk med stikkordene «matematikk», «barnehage» og «realfag», ble 12 pressemeldinger analysert.

Referanser

Lange, T. (2019). “Unpacking the Emperor’s New Policies: How More Mathematics in Early Childhood Will Save Norway”. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education,19(1):8–20.