Han slår! - børnehavebørns fortælling om konflikter

Forfatter
Larsen, B. S., Toft, H.
Kilde
BUKS – Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur, 36(63).
År
2019

Formål

Studien utforsker hvordan barnehagebarn forteller om konflikter som oppstår i lek med jevnaldrende. Forfatterne undersøker hvordan barna framstiller seg selv og hverandre når de forteller voksne om disse konfliktene, og hvordan de voksne agerer i slike situasjoner.  Målet er å utforske om barnehagebarn har den samme hendelsesforståelsen som voksne, det vil si om de tenker i samme årsak-virkningskjeder når de videreformidler konfliktsituasjoner.

Resultat

Ifølge forfatterne viser en tolkning av praksisfortellingene at barna skaper en verdensfortelling om barnehagen, som de barnehageansatte blir en del av, men ikke nødvendigvis forstår, og dermed ikke kan integrere i sine handlinger overfor barna i situasjonen. Denne (om)verdenen barna skaper er viktig, men samtidig vanskelig å plassere i forhold til parametere som fiktiv/faktisk, krønike/historie, lekekulturell/sosiokulturell, sannhet/løgn. Den barnehageansattes spørsmål «Hva foregår her?» er et spørsmål som gir forskjellige svar, avhengig av hvem av barna som agerer som politi, advokat og dommer.

Design

Det empiriske materialet består av ti praksisfortellinger fra barnehagen som fokuserer på temaet barnehagebarn i konflikt. Fortellingene er hentet fra konfliktfylte interaksjoner i en konkret barnehage. Fortellingene analyseres ved bruk av en modell for konfliktopptrapping og narrativ analyse hvor barnas fortellinger sammenlignes med det historiefaglige skillet mellom krønike og historiefremstilling.

Referanser

Larsen, B. S. & Toft, H. (2019). «Han slår! – børnehavebørns fortælling om konflikter». BUKS – Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur, 36(63).