Learning about “Half”: Critical Aspects and Pedagogical Strategies in Designed Preschool Activities

Forfatter
Björklund, C.
Kilde
Scandinavian Journal of Educational Research, 62(2):245-263.
År
2018

Formål

Dette er en empirisk undersøkelse vedrørende barns utvikling av konseptforståelse og deres tidlige matematikklæring. Intensjonen er å utvide forståelsen av førskolebarns oppfatninger av konseptet «halv» (som 1 av 2 like deler av en helhet) i tilpassede matematikktimer. Spesifikt undersøker denne studien (1) hvordan førskolebarn opplever dette konseptet, og (2) hva som legger til rette for barnas utvikling av konseptforståelse.

Resultat

Observasjoner av pedagogiske strategier og barnas respons kunne avsløre at barn opplever konsepter kvalitativt forskjellig og at de forskjellige opplevelsene er kritiske for hvordan læringsobjektet blir oppfattet samt for hvordan dimensjonene av læringsobjektet er relatert til hverandre. Til sammen indikerer disse resultatene en hierarkisk organisering av hvordan aspektene ved konseptet «halv» blir oppfattet av barna.

Design

Undersøkelsen var basert på variasjonsteori (The Variation Theory of Learning, VT), en teori som vender oppmerksomheten mot læringsobjektet og konseptualiserer hva som er mulig å lære i enhver gitt situasjon.

Studien er empirisk og designet som en iterativ intervensjonsstudie hvor lærerne skulle diskutere praksisen sin sammen med forskerne i etterkant av en undervisningsøkt (‘lærestunder’). Artikkelen studerer to lærestunder. Lærestundene ble tatt opp på video og evaluert kvalitativt sammen med lærerne individuelt og i grupper.

.

Referanser

Björklund, C. (2018). «Learning about “Half”: Critical Aspects and Pedagogical Strategies in Designed Preschool Activities». Scandinavian Journal of Educational Research, 62(2):245-263.

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet, Sverige