Structuring versus counting: critical ways of using fingers in subtraction

Forfatter
Björklund, C., Kullberg, A. & Kempe, U. R.
Kilde
ZDM - Mathematics Education, 51(1):13-24.
År
2019

Formål

Denne studien undersøker hvordan barn teller på fingrene for å løse regneoppgaver. Formålet er å diskutere ulike måter å bruke fingrene på, der noen av måtene virker bedre egnet til å komme frem til riktig svar. 

Resultat

Forskerne identifiserte tre ulike måter å bruke fingrene på for å løse regneoppgavene. Analysen antyder at fingerstrategiene til barna er mer komplekse enn antatt i tidligere forskning. Empiriske funn fra studien peker mot bestemte effekter av ulike måter å bruke fingrene på, spesielt når det gjelder å holde styr på tellingen eller for å presentere en strukturert bevissthet om tall.

Design

Studien bygger på 126 observasjoner av 4–5-åringer som løser en enkel subtraksjonsoppgave. 

Referanser

Björklund, C., Kullberg, A. & Kempe, U. R. (2019). "Structuring versus counting: critical ways of using fingers in subtraction". ZDM - Mathematics Education, 51(1):13-24.

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet, Sverige