An educator-administered measure of language development in young children

Forfatter
Bleses D., Jensen P., Højen A, Dale P. S.
Kilde
Infant Behavior and Developement, 52:104–113.
År
2018

Formål

Denne artikkelen presenterer CDI: Educator (CDI-Edu), et pålitelig, hurtig og lærerkontrollert måleinstrument for språkutviklingen hos danske småbarn.

Resultat

CDI-Edu er utviklet for danskspråklige barn, men kan tilpasses andre språk, og baserer seg på velutviklede og validerte foreldrerapporteringsmål som er blitt tilpasset barnehagesettingen. Testen krever om lag ti minutter per barn og skal utføres av en barnehagelærer. Den baserer seg på en 70-item sjekkliste for ordforråd, så vel som spørsmål rettet mot barnets bruk av dekontekstualisert språk med tanke på objekter og handlinger fjernt fra her og nå.  

Design

Måleinstrumentet er standardisert gjennom utprøving på 5 097 danske barn i alderen 18–34 måneder. Reliabiliteten er utprøvd gjennom test-retest og målinger av indre konsistens. Validiteten er etablert gjennom korrelasjoner med alder, mors utdanningsnivå, den danske varianten av One-Word Picture Vocabulary Test og måleinstrumentet Social Emotional Assesment Measure.

Referanser

Bleses, D., Jensen, P. Højen, A. & Dale, P.S. (2018). "An educator-administered measure of language development in young children". Infant Behavior and Developement, 52:104–113.

Oppdragsgiver

Børne- og socialministeriet, Danmark