Litteracitetsaktiviteter i skärningspunkten mellan lek och undervisning i förskola och förskoleklass

Forfatter
Botö, K.
Kilde
Akademisk avhandling. Göteborgs universitet.
År
2018

Formål

Formålet med denne studien er å bidra med kunnskap innen utvikling av lese- og skriveferdigheter i tidlig barndom. Dette skjer gjennom fokus på situasjonsbasert kommunikasjon og interaksjon i lese- og skriveaktiviteter i barnehager og førskoleklasser i skjæringspunktet mellom lek og undervisning. Følgende forskningsspørsmål ligger til grunn for studien: (1) Hvordan tar lese- og skriveaktivitetene form i barnehagen og førskoleklassen, og hvilken rolle spiller det TV-baserte læremiddelet? (2) Hva er betydningen av måten lærerne iscenesetter og veileder/støtter lese- og skriveaktivitetene for barnas deltagelse i disse situasjonene?

Resultat

Lese- og skriveaktivitetene i begge delstudiene tok form av lærerstyrte undervisningssituasjoner. TV-mediet spilte en rolle ved å modellere leken, idet lærerne planla sin undervisning ut ifra å kopiere TV-programmets leker. Dermed utgjorde TV-programmet rammen for undervisningen. Dette var også tilfellet ved undervisning hvor lærerne ikke tok i bruk TV-programmet. Resultatene fra studien viser at TV-mediet i seg selv ikke gjorde aktivitetene meningsfulle for barna eller bidro i deres lese- og skriveutvikling, men at det var kvaliteten på det som utspilte seg i interaksjonen som gjorde aktivitetene meningsfulle.

Lærernes overordnede undervisningsstrategi i begge delstudier brukte TV-programmet som ramme for sin undervisning. Lærernes måte å involvere alle barna som deltakere i aktiviteter, og delvis å lytte og svare på barnas initiativ i interaksjonen, var avgjørende for barnas muligheter til å delta i aktivitetene og dermed også å lære.

Studien viste at lese- og skriveaktivitetene står i skjæringspunktet mellom lek og undervisning, både i barnehagen og i førskoleklassen. Spenningen dreier seg i denne studien spesifikt om hvordan lek utgjør et grunnlag for undervisningsaktiviteter slik at barna blir delaktige i leken og samtidig forstår undervisningens innhold som meningsfylt.

Design

Studien består av to delstudier. Den første ble gjennomført ved en barnehage med barn i 3-5 årsalderen. Denne besto av fem feltbesøk, observasjoner og videoobservasjoner over én måned. Den andre delstudien ble gjennomført i en førskoleklasse med barn i alderen 6-7 år. I den andre delstudien ble det gjennomført seks feltbesøk, observasjoner og videoobservasjoner over en periode på tre måneder. Begge delstudiene benyttet seg av samme datainnsamlingsmetode og ble gjennomført med ett og et halvt års mellomrom.

Utvalget av barnehage og førskoleklasse er basert på strategisk utvalg basert på at disse allerede tok i bruk det aktuelle tv-programmet som læremiddel.

Referanser

Botö, K. (2018). «Litteracitetsaktiviteter i skärningspunkten mellan lek och undervisning i förskola och förskoleklass» Akademisk avhandling. Göteborgs universitet. 

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet, Sverige