Putting scaffolding into actions: Preschool teachers’ scaffolding actions using Interactive Whiteboard

Forfatter
Bourbour, M., Högberg S., & Lindqvist, G.
År
2019

Formål

Formålet med denne studien var å utforske barnehagelærere sine handlinger for å støtte opp under barnas læringsprosesser i sammenheng med bruk av interaktiv tavle. 

Resultat

Resultatene fra studien synliggjorde 21 «stillasbyggende» handlinger fra barnehagelærerne: 

å konkretisere; å stille spørsmål; å instruere; å gi rom; å bekrefte fakta (affirming); å gi tilbakemelding; å invitere; å se på; å le sammen; å tilnærme seg; å stå/sitte ved siden av; å forenkle; å fylle ut det som mangler; å bekrefte barnet (confirming); å delta; å utfordre oppfatninger; å utfordre tanker; å forklare fakta; å vise frem; å forklare løsninger; å vise tilbake til. 

 

Design

Fem barnehagelærere og 22 barn i alderen 4–6 ble observert ved hjelp av video over en periode på fem måneder i 2017–2018. 

Referanser

Bourbour, M., Högberg S., & Lindqvist, G. (2019). "Putting scaffolding into actions: Preschool teachers’ scaffolding actions using Interactive Whiteboard". Early Childhood Education Journal, 48:79–92.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt