The research circle – a tool for preschool teachers’ professional learning and preschool development

Forfatter
Elm A., Nordqvist I.
År
2019

Formål

Studien har undersøkt et profesjonelt læringsprogram, en forskningssirkel, hvor barnehagelærere og forskere samarbeidet om innhold relatert til bærekraftig utvikling, forskning og teknologi. Forskerne har sett på hvordan samarbeid mellom barnehagelærere og forskere kan bidra til å profesjonalisere barnehagelærere ytterligere. Forskningsspørsmålet var: Hvordan kan samarbeid mellom barnehagelærere og forskere bidra til en profesjonalisering av barnehagelærere og videre utvikling av barnehagen?

Resultat

Analysen utforsket tre områder innen utdanning og sosialisering: individer, grupper og organisasjoner. Den generelle konklusjonen var at deltakelse i en forskningssirkel støttet barnehagelæreres praksis, tok opp problemer og utfordringer og skapte forbedringer i barnehagelærernes praksis. 

Design

Studien ble basert på en kvalitativ tilnærming som ga muligheten til å samle detaljert og nyansert informasjon. Datainnsamlingsmetoden bestod av samlinger i såkalte ‘forskningssirkler’, hvor deltakerne i studien og forskerne møttes én gang i måneden i en ettårsperiode. 12 barnehagelærere fra forskjellige barnehager og kommuner deltok i studien. I tillegg skulle deltakerne gjennomføre ulike aktiviteter på en elektronisk plattform mellom samlingene. Som forberedelse til hvert seminar skulle deltakerne lese et utvalg tekster og skrive i en gruppejournal.  

Referanser

Elm, A. & Nordqvist, I. (2019). «The research circle – a tool for preschool teachers’ professional learning and preschool development». European Journal for Teacher Education, 42(5):621-633.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt