Encountering Evolution: Children's Meaning-Making Processes in Collaborative Interactions

Forfatter
Frejd, J.
År
2019

Formål

Studien utforsker førskolebarns meningsskapende prosess rundt det naturvitenskapelige temaet evolusjon. Forfatteren undersøker hvordan ulike ressurser, oppgaver og interaksjon påvirker barnas meningsskaping. Målet med studien er å gi innsikt i hvordan barnehagelærere kan jobbe med naturvitenskap, og spesielt evolusjonsteorien, sammen med barnehagebarn. 

Resultat

Resultatet viser at det er en relasjon mellom aktivitetenes kontekst og bruk av materialer og barnas meningsskaping. I den første aktiviteten, som var mindre lærerstyrt, bygget barna på sine egne erfaringer og brukte materialene som meningsbærende ressurser. De argumenterte for ideene sine, som ikke alltid var naturvitenskapelig “korrekte”, og diskuterte dem med hverandre. I de to andre aktivitetene, som i større grad var lærerstyrt, var det mer interaksjon mellom barn og voksen. Her fikk barna vite at det allerede fantes “et rett svar” og de argumenterte derfor mindre. Studien viser også at materialer er viktige i barnas meningsskaping ved at de hjelper barna å snakke om abstrakte naturvitenskapelige fenomen, som evolusjon.

Design

For å undersøke barnas meningsskapende prosesser ble det designet og gjennomført tre ulike aktiviteter med førskolebarn. Den første aktiviteten, en gruppediskusjon om hvorfor arter er ulike, ble gjennomført uten undervisning om evolusjon. I de to neste aktivitetene, høytlesing og modellering av dyr i leire, fikk barna høre naturvitenskapelige forklaringer om evolusjon. I samtlige aktiviteter hadde barna tilgang til materialer som kunne anvendes som ressurser i meningsskapingsprosessen, som blant annet et verdenskart, fotografier og lekedyr. I alt 67 barn i seksårsalderen deltok i studien og aktivitetene ble tatt opp med videokamera. Både verbal og ikke-verbal kommunikasjon ble transkribert og analysert. 

Referanser

Frejd, J. (2019). "Encountering Evolution: Children's Meaning-Making Processes in Collaborative Interactions". Akademisk avhandling. Linköping Universitet.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt