Preschool Teachers’ Role in Establishing Joint Action During Children’s Free Inquiry in STEM

Forfatter
Fridberg M., Redfors A.
År
2019

Formål

Artikkelen analyserer det didaktiske spillet mellom lærere og barn i to svenske førskoler mens de gjør undersøkende teknisk-naturfaglige aktiviteter med og uten bruk av roboter når de programmerer. Forskningsspørsmålet er: Hvordan fremmer førskolelærere det didaktiske spillet med barn i teknisk-naturfaglige undersøkelser, med og uten digitale verktøy? 

Resultat

Aktivitetene ble ledet av førskolelærerne, men var sentrert rundt barna. Førskolelærerne benyttet flere nyttige didaktiske strategier for å bygge og opprettholde en felles oppmerksomhet på og felles involvering i aktivitetene. Strategiene som de to lærerne brukte, lignet hverandre i stor grad, og de ble ikke påvirket av hvorvidt programmeringsaktivitetene involverte digitale verktøy. Strategiene involverte etablering av felles kunnskapsgrunnlag i gruppene og praktisk undervisning. Begge lærerne startet med å bygge stillaser for barnas kunnskap og læring før aktivitetene gled over til å bygge på barnas frie spørsmål og undersøkelser av barnas ideer med støtte fra lærerne, både på individuelt nivå og på gruppenivå. 

Design

Aktivitetene ble observert og tatt opp på video. Analysene ble gjort ved hjelp av felles didaktisk handlingsteori (Joint Action Theory of Didactics, JATD). 

Referanser

Fridberg, M. & Redfors, A. (2019). “Preschool Teachers’ Role in Establishing Joint Action During Children’s Free Inquiry in STEM”. Journal of Research in STEM Education, 5(2), 151–169.

Oppdragsgiver

ERASMUS+