Opening an imaginative space? A study of toys and toy play in a Swedish Waldorf preschool

Forfatter
Frödén, S., Rosell, A-L.
År
2019

Formål

Studien undersøker hvordan relasjonene mellom barn, leker og læringskonteksten i en svensk Steinerbarnehage bidrar til å styrke barnas fantasi. I Steinerbarnehagen får barna enkle leker med lite detaljerte former å leke med for å aktivere fantasien. Formålet med studien er å utforske om forholdet mellom barna, lekene og konteksten åpner eller lukker for aktivering av barnas fantasi. 

Resultat

Studien identifiserer tre bestemte faktorer som kan påvirke aktivisering av barnas fantasi: a) formen på lekene; b) plasseringen av lekene; og c) barnehagelærernes pedagogiske intensjoner og deres interaksjoner med barna.

Design

Forskerne brukte empiriske data fra en større etnografisk studie i den aktuelle Steinerbarnehagen. De empiriske dataene bestod av deltakende observasjoner av aktiviteter i barnehagen over halvannet år, intervjuer med to barnehagelærere, samt fotografier av rom og leker. De 17 barna i utvalget (ni jenter og åtte gutter) var mellom tre til sju år på opptakstidspunktet. 

Referanser

Frödén, S. & Rosell, A-L. (2019). “Opening an imaginative space? A study of toys and toy play in a Swedish Waldorf preschool”. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 5(1):186-201.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt