Föränderlig Tillblivelse – Figurationen av det posthumana förskolebarnet

Forfatter
Lindgren, T.
År
2018

Formål

Målet med avhandlingen er å undersøke ideen om det posthumane barnet i en svensk og internasjonal barnehagekontekst. Studien utforsker hvordan posthumanistiske konsepter og ideer blir oversatt og brukt i politiske dokumenter om barnehagen. Forskeren spør hvordan bildet av barnehagebarnet blir skapt i skjæringspunktet mellom utdanningsforskning, utdanningspolitikk og pedagogisk praksis.

De tre forskningsspørsmålene er:

  1. Gjennom hvilke konstellasjoner av problemstillinger, praksiser og kunnskap blir ideen om det posthumane barnet dannet?
  2. Hvilke friksjoner og overlapninger finnes mellom det posthumane barnet og andre figurasjoner av barnet i forskning, politikk og praksis?
  3. Hvilke ideer om samfunnet og framtiden er bygget inn i ideen om det posthumane barnet?

Resultat

Forskeren beskriver den posthumane forståelsen av barnet som fleksibelt i sin omgang med en verden der både mennesker og miljø er gjensidig avhengig av hverandre. Målet er at det posthumane barnet bedre skal tilpasses en verden kjennetegnet av bevegelse, heterogenitet, rask sosial forandring og teknisk utvikling. I en internasjonal posthumanistisk-inspirert skoleforskning blir det posthumane barnet løsningen på en verden i sosial og økologisk krise. Barnet, med hjelp av rett utdanning, skal frigjøres fra samtidige, dominerende og tradisjonelle tenkesett for å revurdere sin posisjon i verden, og dermed forandre framtiden. Barnet blir løsningen og utdannelsen middelet for å endre samfunnet. 

Design

Det empiriske datamaterialet er hentet fra forskerens doktorgradsavhandling hvor hun fulgte en gruppe barnehagelærere og deres arbeid med pedagogisk dokumentasjon i løpet av et år. Forskeren deltok i personalets reflekterende møter, der de tok for seg og analyserte ulike dokumentasjoner fra læringsprosjekter med barna.   

Referanser

Lindgren, T. (2018). ”Föränderlig Tillblivelse – Figurationen av det posthumana förskolebarnet”. Akademisk avhandling. Universitetet i Malmö.

Oppdragsgiver

Forskarskolan för ämnesdidaktik, Uppsala Universitet, Sverige