Pedagogisk dokumentation – en pseudoverksamhet? Lärares arbete med dokumentation i relation till barns delaktighet

Forfatter
Lindroth, F.
År
2018

Formål

Artikkelen studerer hvordan barnehagelærere dokumenterer barnas deltakelse i pedagogiske aktiviteter. Forfatteren er opptatt av hvordan dokumentasjonen skapes og hva som er barnehagelærerens intensjoner i denne prosessen. Formålet med pedagogisk dokumentasjon i barnehagen er å analysere og evaluere de pedagogiske aktivitetene for å fremme barnas deltakelse i framtidige aktiviteter. Studien undersøker om en slik dokumentasjon fremmer eller hindrer barns deltakelse. 

De tre forskningsspørsmålene er:

  1. Hvilke typer dokumentasjon blir produsert fra den pedagogiske aktiviteten og under hvilke forhold skjer dette?
  2. Hvilke intensjoner forteller barnehagelærerne de har når de dokumenterer, og hvordan vises dette i praksis?
  3. På hvilke måter bidrar barnehagelærernes handlinger i dokumentasjonsprosessen til å fremme eller begrense barnas deltakelse?

Resultat

Analysen viser at barna deltar aktivt i de observerte aktivitetene, men at denne deltakelsen har en tendens til å avta i selve dokumentasjonen av de samme aktivitetene. Årsaken synes å være at barnehagelærerne fokuserer på å dokumentere bestemte sider av prosjektaktivitetene, samtidig som de er opptatt av barnas deltakelse. Når barna viser liten interesse for aktivitetene som barnehagelæreren vil dokumentere, blir de på ulike måter oppfordret til å delta. I dokumentasjonen av prosjektet blir barna presentert som interesserte og nysgjerrige, selv om de i utgangspunktet ikke var noen av delene. Forfatteren mener denne dynamikken i dokumentasjonsarbeidet bidrar til å minske barnas deltakelse. Dokumentasjonen skaper et kunstig bilde av barnas deltakelse, samtidig som ekte nysgjerrighet, interesse og deltakelse fra barna side ikke blir dokumentert. 

Design

Det empiriske datagrunnlaget består av observasjon av pedagogisk prosjektarbeid i to svenske barnehager, i tillegg til intervjuer med barnehagelærerne som ledet prosjektene. Utvalgskriteriene var at barnehagene var i gang med et vokseninitiert pedagogisk prosjekt, samt at barnehagene selv beskrev at de var inspirert av Reggio Emilias deltakende pedagogikk når de jobbet med pedagogisk dokumentasjon. Prosjektarbeidet ble filmet ved tre anledninger i hver barnehage. I etterkant fikk barnehagelærerne mulighet til å se på opptakene og kommentere sine egne handlinger. 

Referanser

Lindroth, F. (2018). ”Pedagogisk dokumentation – en pseudoverksamhet? Lärares arbete med dokumentation i relation till barns delaktighet”. Akademisk avhandling. Linnéuniversitetet.

Oppdragsgiver

Ifous - Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola, Sverige