Iscenesettelse av barnehagens lekemiljø–fra nye erfaringer til eksperimenterende og utforskende praksis.

Forfatter
Bernsen, A. S., Langøy, A., Eilifsen, M.
År
2021

Formål

Studien undersøker hvordan en personalgruppe utforsker og eksperimenterer med lekemiljøet i barnehagen sin, og hvordan deres aktive deltagelse i endringene av lekemiljøet kan skape motivasjon og forståelse av rommets betydning for pedagogisk praksis. Formålet var å designe alternative løsninger til tradisjonelle etablerte lekerom.

Resultat

Funnene viser at egne kroppslige erfaringer og aktiv deltagelse i kollektive prosesser over tid skaper motivasjon for endring i den pedagogiske praksisen hos personalet. Økt kompetanse med eksperimentering av lekemiljøer fører til indre regulert motivasjon. Personalet motiveres av barnas entusiasme, som igjen fører til større grad av medvirkning for barna i eget lekemiljø. Det skapes dermed en delingskultur for kreativitet i tilretteleggingen av barnas lekemiljø.

Design

Studien ble gjennomført i en barnehage med 145 barn og 40 ansatte, der personalet skulle skape egne intervensjoner med nye lekemiljøer og scenografier. Datamaterialet består av observasjoner som ble gjort under to personalsamlinger, to fokusgruppeintervjuer og en forskningsdagbok.

Referanser

Bernsen, A. S., Langøy, A., & Eilifsen, M. (2021). "Iscenesettelse av barnehagens lekemiljø–fra nye erfaringer til eksperimenterende og utforskende praksis". Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7:287–302.