Speiling og synliggjøring av familiemangfold i barnehagen.

Forfatter
Bjerklund, M.
År
2021

Formål

Studien undersøker hvordan enslige kvinner som har fått barn ved donorassistert befruktning (solomødre) definerer sin egen familieform, og hvordan de posisjonerer egen familie i forhold til andre familier når de beskriver hvordan de ønsker at barnehagen skal speile og synliggjøre deres familieform. Forskningsspørsmålene er: 1. Hvordan definerer solomødre egen familieform, og hvordan plasserer de egen familie i forhold til andre familier når de beskriver hvordan de ønsker at barnehagen skal speile og synliggjøre deres familieform? 2. Hvordan kan solomødrenes ønsker knyttes til teori om anti-undertrykkende pedagogikk?

Resultat

Resultatene viser at solomødrene opplevde egen familie som naturlig, normal og likeverdig. Mødrene ønsket ikke fokus på egen familie som noe spesielt eller på at barnet var unnfanget ved assistert befruktning. Mødrene ønsket heller fokus på mangfoldet av familier generelt når barnehagen arbeidet med å speile og synliggjøre ulike familieformer.

Design

Forskerne inviterte solomødre til å skrive en tekst i et anonymt skjema på internett. Skjemaet ble lagt ut i et nettforum for solomødre. Forumet ble etablert fordi enslige, heterofile kvinner ikke fant seg til rette i forum for lesbiske kvinner. Forumet har rundt 475 medlemmer. 33 solomødre valgte å fylle ut skjemaet.

Referanser

Bjerklund, M. (2021). “Speiling og synliggjøring av familiemangfold i barnehagen”. Norsk pedagogisk tidsskrift, 105(2):143-155.