Promoting the quality of teacher-toddler interactions: A randomized controlled trial of “Thrive by Three” in-service professional development in 187 Norwegian toddler classrooms.

Forfatter
Buøen, E. S., Lekhal, R., Lydersen, S., Berg-Nielsen, T. S., Drugli, M. B.
År
2021

Formål

Formålet med studien var å se om intervensjonen Thrive by Three kunne forbedre samspillet mellom barnehageansatte og småbarn over en periode på ti måneder, sammenlignet med en kontrollgruppe.

Resultat

Resultatene viste tydelige forskjeller mellom intervensjons- og kontrollgruppen. I løpet av Thrive by Three-intervensjonen økte kvaliteten på samspillet mellom barnehagelærer og småbarn i intervensjonsgruppene, mens den gikk ned i kontrollgruppen. Dette gjaldt spesielt for områdene emosjonell og atferdsmessig støtte og engasjert støtte for læring. Intervensjonen hadde altså en positiv effekt på hvordan barnehagelærerne samhandlet med småbarna.

Design

Studien er en del av det større Thrive by Three-prosjektet, der datamaterialet består av et klynge-randomisert utvalg av 80 barnehager i Norge. Totalt 187 småbarnsavdelinger ble tilfeldig fordelt på enten Thrive by Three-intervensjonsgruppen (n = 87) eller en kontrollgruppe med vanlige aktiviteter (n = 100). Thrive by Three er et ti måneders profesjonelt utviklingsprogram spesielt rettet mot å øke samspillskvaliteten i småbarnsavdelinger i norske barnehager. Samspillskvaliteten ble vurdert med småbarnsversjonen av Classroom Assessment Scoring System (CLASS-Toddler) ved tre måletidspunkter: før, midtveis i og etter intervensjonen.

Referanser

Buøen, E. S., Lekhal, R., Lydersen, S., Berg-Nielsen, T. S. & Drugli, M. B. (2021). "Promoting the quality of teacher-toddler interactions: A randomized controlled trial of “Thrive by Three” in-service professional development in 187 Norwegian toddler classrooms". Frontiers in Psychology, 12:778777.

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd, Norge