A review of research of the Reggio Inspired approach: An integrative re-framing.

Forfatter
Emerson, A. M., Linder, S. M.
År
2021

Formål

Studien er en systematisk kunnskapsoversikt over Reggio-inspirert, empirisk forskning. Forskningsspørsmålet er: Hvilke studiemønstre er representert innenfor nåværende forskning på Reggio-inspirerte tilnærminger innen barnehage?

Resultat

Gjennomgangen av den inkluderte litteraturen avslørte en mangel på forskning som støtter effektiviteten til Reggio-inspirert praksis, der denne er implementert. Forskerne foreslår et rammeverk som både gir en struktur for framtidig forskning og et verktøy for å utarbeide litteratur forankret i Reggio Emilia-tilnærmingen, som gjør at den kan overføres til andre kontekster.

Design

Forskningsteamet gjennomførte et systematisk litteratursøk våren 2017, der søket hadde seks kriterier. Inkluderte artikler måtte: (a) være publisert etter 1985, (b) være publisert i et fagfellevurdert tidsskrift, (c) være basert på empirisk forskning, (d) omhandle små barn eller barnehagelærere som tok seg av små barn (fra nyfødt til åtte år), (e) være skrevet på engelsk og (f) være om forskning gjennomført utenfor Reggio Emilia, Italia. Det endelige utvalget besto etter denne prosessen av 51 vitenskapelige artikler.

Referanser

Emerson, A. M., & Linder, S. M. (2021). “A review of research of the Reggio Inspired approach: An integrative re-framing”. Early Years, 41(4):428-442.