Undervisning om kemi-och fysik relaterade vardagsfenomen i förskolan: Samverkan med ett skolområde kring kompetensutveckling och forskning.

Forfatter
Fridberg, M., Jonsson, A., Redfors, A., Thulin, S.
År
2021

Formål

Studiens studerer modellbasert undervisning og læring om kjemiske prosesser og fysiske fenomener knyttet til bærekraft i sosiale spørsmål og barns hverdag. Forskningsspørsmålene er: 1. Hvilke faktorer beskrives som avgjørende for en longitudinell utvikling av kunnskap, selvfølelse og holdninger blant ledelse og ansatte om fysikk- og kjemiundervisning i barnehagen? 2. På hvilke kvalitativt ulike måter kan kommunikasjonen som etableres mellom barnehagelærere og barn knyttet til et læringsobjekt i barnehagen beskrives, med og uten støtte fra digitale verktøy?

Resultat

Resultatene av prosjektet indikerer at det var avgjørende å ha et reelt behov for forbedret undervisning i naturvitenskap i barnehagene. Alle ansatte som jobbet med barna måtte delta, og engasjement fra ledelsen var viktig. Prosjektet som kombinerte teori og praktiske øvelser, i samarbeid med høyskolen, førte til positive effekter. Barnehagelærernes evne til å kommunisere med barna, forstå deres tanker, bruke tilpasset språk og være oppmerksomme på delmål i læringen, var essensielle faktorer. Forfatterne av rapporten mener langsiktige prosjekter som dette kan være til stor hjelp for lærere og barnehager for å forbedre kvaliteten på barnas læring.

Design

Barnehagesektoren i en mellomstor kommune i Skåne i Sverige innledet et samarbeid med forskere ved Høyskolen Kristianstad om undervisning om realfag i barnehagen. I prosjektet jobbet forskere sammen med barnehageledere, utviklere og alle ansatte ved barnehagene i kommunen. Forskerne brukte spørreundersøkelser, refleksjonsprotokoller og fokusgruppeintervjuer, ved to tidspunkter, der 140 ansatte i barnehagene ble intervjuet. Det ble også gjort videoopptak fra barnehagelærernes arbeid i barnegrupper ved fire anledninger.

Referanser

Fridberg, M., Jonsson, A., Redfors, A., & Thulin, S. (2021). “Undervisning om kemi-och fysik relaterade vardagsfenomen i förskolan: Samverkan med ett skolområde kring kompetensutveckling och forskning”. Rapport. Högskolan Kristianstad.

Oppdragsgiver

Lärande i samverkan, Sverige