Teachers’ and children’s use of words during early childhood STEM teaching supported by robotics.

Forfatter
Fridberg, M., Redfors, A.
År
2021

Formål

Studien undersøker hvilke ord som brukes av barnehagelærere og barn under aktiviteter der tema er vitenskap, teknologi og matematikk, forkortet på engelsk til STEM (Science, technology, engineering and mathematics) i fem ulike barnehager i Sverige. Forskningsspørsmålet er: Hva kjennetegner læreres og barns bruk av ord under STEM-undervisning støttet av robotikk, med og uten roboter?

Resultat

Resultatene framhever hvordan digital programmering og bruk av roboter kan fremme en mer allsidig bruk av robot-ord sammenlignet med analog programmering uten roboter. Forskerne fant også ut at bruk av presist, dekontekstualisert språk fra barnehagelærerens side ser ut til å stimulere barnas bruk av ord relatert til STEM og læringsmålene.

Design

16 barn og fem barnehagelærere fra fem barnehager i mellomstore byer i Sverige deltok i studien. Datainnsamlingen ble gjort med videoobservasjon.

Referanser

Fridberg, M., & Redfors, A. (2021). “Teachers’ and children’s use of words during early childhood STEM teaching supported by robotics”. International Journal of Early Years Education. DOI: 10.1080/09669760.2021.1892599.

Oppdragsgiver

Erasmus +, EU