Quality of the language-learning environment and vocabulary development in early childhood.

Forfatter
Hansen, J. E., Broekhuizen, M. L.
År
2021

Formål

Studien har som mål å øke kunnskapen om sammenhengen mellom kvaliteten i språklæringsmiljøet i småbarnsavdelinger og barns ordforrådsutvikling i alderen fra tre til fem år.

Resultat

Resultatene indikerer at språklæringsmiljøer i barnehagegrupper for de minste barna som er preget av lydhøre ansatte, utvidede samtaler og tilrettelegging av samtaler, fremmer barnas ordforrådsutvikling. Effekten, om enn liten i størrelsesorden, peker på viktigheten av et rikt og variert språklæringsmiljø de første årene.

Design

Utvalget i studien kommer fra den første (T1) og andre bølgen (T2) av det longitudinelle forskningsprosjektet Better Provision for Norway’s Children in Early Childhood Education (BePro). Empirien består av data fra testsituasjoner med barn, undersøkelsesdata fra foreldre og observasjonsdata om kvalitet i barnehagegrupper. Deltakere i studien var 1131 barn (48 prosent jenter), og gjennomsnittsalderen for vurdering var 35,5 måneder ved T1 og 60,3 måneder ved T2.

Referanser

Hansen, J. E., & Broekhuizen, M. L. (2021). “Quality of the language-learning environment and vocabulary development in early childhood”. Scandinavian Journal of Educational Research, 65(2):302-317.