The effect of a structured intervention to improve motor skills in preschool children: Results of a randomized controlled trial nested in a cohort study of Danish preschool children, the MiPS study.

Forfatter
Hestbaek, L., Vach, W., Andersen, S. T., Lauridsen, H. H.
År
2021

Formål

Studien undersøker effekten av en intensiv strukturert intervensjon for å forbedre motoriske ferdigheter hos tre til seks år gamle barnehagebarn.

Resultat

Etter seks måneder hadde intervensjonen generelt positive resultater, men etter 30 måneder var resultatene mer negative og det var få som var statistisk signifikante. I barnehager der barna i utgangspunktet hadde dårligere motoriske ferdigheter, så forskerne en tendens til større forbedring i intervensjonsgruppen.

Design

Utvalget består av 471 barn fra danske barnehager som deltok i en intervensjon med mål om å forbedre barnas motoriske ferdigheter. Forskerne brukte vurderingsverktøyet Motor Assessment Battery for Children-2 for å måle hvor godt barna kunne bevege seg. Barna ble testet før intervensjonen startet, og deretter igjen etter seks måneder, 18 måneder og 30 måneder.

Referanser

Hestbaek, L., Vach, W., Andersen, S. T. & Lauridsen, H. H. (2021). "The effect of a structured intervention to improve motor skills in preschool children: Results of a randomized controlled trial nested in a cohort study of Danish preschool children, the MiPS study". International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(23):12272.

Oppdragsgiver

TrygFonden, Danmark. Dansk Kiropraktor Forening, Danmark. IMK Almene Fond, Danmark