Bokstarts-projektet på Gotland: Utmaningar och möjligheter med en lässatsning för barn 0-3 år.

Forfatter
Hillbom, A.
År
2021

Formål

Studiens belyser både foreldres og prosjektmedarbeideres opplevelser av prosjektet Bokstart Gotland, som har som mål å øke høytlesing for yngre barn.

Forskningsspørsmålene er:

  1. Hvilken innvirkning har prosjektet hatt på foreldres og prosjektmedarbeideres holdninger til lesing for yngre barn?
  2. Hvordan har prosjektmedarbeidere innen barnehelse, bibliotek, åpen barnehage og barnehage samarbeidet for å oppnå målet om å øke lesingen blant yngre barn?
  3. Hvor meningsfylte har de ulike prosjektaktivitetene virket i forhold til de ressursene de har krevd?
  4. Hvilke suksessfaktorer og hindringer for suksess med hensyn til det overordnede målet om å øke lesingen blant yngre barn kan identifiseres innenfor Bokstart Gotland, og i hvilken grad er disse felles for leseinitiativer generelt eller mer spesifikke for dette spesifikke prosjektet?

Resultat

Resultatene viser at prosjektet blir verdsatt og gir resultater ved at foreldre i større grad forstår betydningen av lesing for yngre barn. Foreldrene begynner å lese tidligere, oftere og på en mer interaktiv måte med barna sine på grunn av prosjektet. Forfatteren bak rapporten mener dette bidrar til bedre forutsetninger for barnets utvikling av leseferdigheter før de starter på skolen. Gjennom prosjektet nådde man også foreldre som ellers ikke leste mye for barna sine, og det førte også til hyppigere og mer kvalitetsrik lesing. Bokgavene ble høyt verdsatt, og bøkene ble aktivt brukt i familiene.

Design

Datamaterialet ble samlet inn ved en spørreundersøkelse til foreldre ved barnets 18-månederskontroll på helsestasjonen (160 spørreskjema) og gjennom 22 intervjuer med prosjektmedarbeidere innenfor prosjektledelse, helsestasjon, bibliotek, åpen barnehage og barnehage. Resultatene ble analysert ved hjelp av deskriptiv statistikk (for spørreundersøkelsen) og ved å bruke tematisk innholdsanalyse (for intervjuene).

Referanser

Hillbom, A. (2021). "Bokstarts-projektet på Gotland: Utmaningar och möjligheter med en lässatsning för barn 0-3 år". Rapport. Region Gotland.

Oppdragsgiver

Kulturrådet, Sverige. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Universitet, Sverige