Litterært engasjement og innlevelse i bildebokapper: En empirisk studie av applesing i barnehagen.

Forfatter
Hoel, T., Tønnessen, E. S.
År
2021

Formål

Studien utforsker den litterære opplevelsen når barn leser bildebokapper i små grupper i barnehagen. Forskerne ser på hvordan en estetisk lesemåte kan komme til uttrykk i lesernes engasjement og innlevelse. Forskningsspørsmålene er: 1) Hva er det som skaper dette engasjementet blant barna? 2) Hvordan blir engasjementet ivaretatt i samspill med barnehagelæreren som leder lesingen?

Resultat

Analysen viser at ulike former for fortellinger har ulikt potensial for innlevelse: Når appen har en kausalt drevet handling, understreker lydsporet spenningen rundt hva som dukker opp på neste bilde. En mer dvelende handling gir derimot mer rom for at barna kan trykke på skjermen og utforske fortellingsrommet uten at det forstyrrer historiens gang. Forskerne bak studien hevder at digital lesing tilfører sanseopplevelser i form av multimodale meningsressurser og interaktivitet, som på sitt beste kan samspille med historiens egenart.

Design

Leseøktene som er analysert i denne studien, ble filmet i forbindelse med innovasjonsprosjektet Bøker og apper: Utvikling av Vurderingsverktøy for E-bøker for Barn (VEBB). Forskerne valgte ut 24 videoopptak av lesesituasjoner med bildebokapper i seks forskjellige barnehager. Barnehagelærerne satte sammen lesegruppene (fire- og fem-år gamle gutter og jenter med tilstrekkelige språkferdigheter til å ha glede av å delta i samtalebasert lesing) og designet lesesituasjonen. Gruppene leste fire forskjellige apper, som var valgt ut for å representere variasjon i grad av interaktivitet.

Referanser

Hoel, T. & Tønnessen, E. S. (2021). "Litterært engasjement og innlevelse i bildebokapper: En empirisk studie av applesing i barnehagen". Barnelitterært forskningstidsskrift, 12(1):1-12.

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd, Norge