Implementing implementation science in a randomized controlled trial in Norwegian early childhood education and care.

Forfatter
Størksen, I., Ertesvåg, S. K., Rege, M.
År
2021

Formål

Studien undersøker hvordan teorier om implementasjon ble brukt i Agder RCT-studien, der formålet var å utvikle og vitenskapelig teste et nytt barnehagepedagogisk opplegg for å gi barn en bedre og jevnere overgang til skolen. Målet med denne studien er å vise hvordan teorien om implementasjon kan hjelpe til med å gjøre slike endringer i barnehagen bedre og mer effektive.

Resultat

Resultatene viser at det i Agder RCT-studien ble utviklet en grundig teori om endring og en detaljert implementeringsramme. Dette, sammen med klart definerte kjernekomponenter fra barnehagefeltet, bidro til høykvalitets implementering. Resultatene indikerer at implementeringen var vellykket både på barn- og barnehagelærernivå. Forskerne mener studien viser verdien av å planlegge randomiserte kontrollerte studier med en omfattende teori om endring og implementeringsramme.

Design

Forskningsdesignet strakk seg over tre år og omfattet utvikling, implementering og evaluering av en barnehageplan. Et implementeringsrammeverk hjalp med å organisere prosessen. 701 barn fra 15 kommuner i Agder-regionen deltok i studien.

Referanser

Størksen, I., Ertesvåg, S. K. & Rege, M. (2021). "Implementing implementation science in a randomized controlled trial in Norwegian early childhood education and care". International journal of educational research, 108:101782.

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd, Norge. Sørlandets kompetansefond, Norge. Agder fylkeskommune, Norge.