Children’s Play and Social Relations in Nature and Kindergarten Playgrounds: Examples from Norway.

Forfatter
Sørensen, H. V.
År
2021

Formål

Studien undersøker hvordan barn leker utendørs, både i naturen og i barnehagens uteområde. Målet var å se hvordan de ulike stedene påvirket hvordan barn lekte og samhandlet med andre. Forskeren ønsket også å forstå hvordan barn lærer og utvikler seg når de leker, og hvordan miljøet, tingene de bruker, og hvem de leker med, påvirker dem. Forskningsspørsmålet er: Hvordan skaper lekeområder i naturen betingelser for barns lek og sosiale relasjoner i forhold til barnehagens lekeplasser?

Resultat

Resultatene indikerer at naturen gir bedre og mer inkluderende forhold for barns lek og sosiale interaksjon sammenlignet med lekeplassen i barnehagen. Naturen gir barn mer rom for kreativitet, og de voksne har mer tid og færre oppgaver i naturen, noe som støtter barns utvikling og kulturelle forming. Studien understreker viktigheten av å gi barn tid til å leke i naturen med veiledning fra kvalifiserte pedagoger for å fremme deres sosiale relasjoner, læring og utvikling.

Design

Studien ble gjennomført i en utendørs barnehage i Vest-Norge med 90 barn fra ett til seks år. Pedagogikken bygget på norske verdier med naturtilknytning og aktivt uteliv. En fire år gammel gutt og hans deltakelse i sosial lek med andre barn, både i naturen og på lekeplassen, var hovedfokus i analysene. Observasjonene inkluderte også fem andre fireåringer. Data ble samlet inn gjennom fire timer med videodokumentasjon og tre intervjuer med barnehagelærere som jobbet med barna.

Referanser

Sørensen, H. V. (2021). "Children’s Play and Social Relations in Nature and Kindergarten Playgrounds: Examples from Norway". I Grindheim, L. T., Sørensen, H. V., Rekers, A. (red.): International Perspectives on Early Childhood Education and Development 34, Outdoor Learning and Play, Pedagogical Practices and Childrenʹs Cultural Formation. Springer. (s. 79-93).