Flerstämmig undervisning i förskola: Flerstämmig didaktisk modellering.

Forfatter
Vallberg Roth, A. C., Aasa, S., Ekberg, J. E., Holmberg, Y., Sjöström, J., Stensson, C.
År
2021

Formål

Rapporten presenterer forskningsdelen av forsknings- og utviklingsprogrammet Flerstämmig undervisning i förskolan (Fundif), som tar sikte på å beskrive og videreutvikle undervisning i barnehagen gjennom samarbeid mellom barnehagelærere, barnehagestyrere og forskere. Studien søker å forstå undervisning i relasjon til vitenskapelig grunnlag og praksis.

Resultat

Rapporten viser hvordan undervisningen i barnehagen kan bli bedre gjennom samarbeid og teoriinformerte tilnærminger. Den introduserer en "flerstemmig didaktisk modellering". Resultatene indikerer at deltakerne forbedret sitt faglige språk, profesjonelle skjønn og bruk av vitenskapelig kunnskap.

Design

Forskningsdelen ble gjennomført i åtte svenske kommuner mellom 2018 og 2021 og omfattet 40-44 barnehager/barnehageavdelinger. Over 10 000 personer, inkludert barn, foreldre og barnehagepersonell, deltok i studien. Forskerne brukte en "praxiografisk samarbeidsmetode" som involverer teoriinformerte undervisningsopplegg. Disse oppleggene kombinerte didaktikk med ulike tilnærminger til innhold og læring, inkludert variasjonsteoretiske, poststrukturalistiske og pragmatiske tilnærminger. Forskningsmaterialet omfattet samplanlegginger, samvurderinger og videoopptak fra undervisningssituasjoner.

Referanser

Vallberg Roth, A. C., Aasa, S., Ekberg, J. E., Holmberg, Y., Sjöström, J. & Stensson, C. (2021). "Flerstämmig undervisning i förskola: Flerstämmig didaktisk modellering". (Ifous rapportserie 2021:4) Vetenskaplig slutrapport från Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Flerstämmig undervisning i förskolan.

Oppdragsgiver

Malmö universitet, Sverige. Enskede-Årsta-Vantör kommun, Eslövs kommun, Jönköpings kommun, Katrineholms kommun, Skurups kommun, Staffanstorps kommun, Vallentuna kommun og Örebro kommun, Sverige