Food as a tool for learning in everyday activities at preschool: an exploratory study from Sweden

Forfatter
Sepp, H., & Höijer, K.
Kilde
Food & Nutrition Research 60(1), 32603.
År
2016
ISBN
27392534

Formål

Formålet med studien er å undersøke barnehagelæreres (preschool teachers) erfaringer med å bruke mat som læringsverktøy i planlagte pedagogiske aktiviteter.

Resultat

Generelt konkluderer forfatterne med at det er mulig for barnehagelærerne å bruke mat som læringsverktøy både i planlagte pedagogiske aktiviteter og i måltidssituasjoner i barnehagen. Resultatene viser at dette krever at barnehagelærerne er interesserte og selvsikre, og at de anerkjenner at barn er kompetente når det gjelder mat. Barnehagelærerne må for eksempel la barna sette ord på det de opplever. Hvis barnehagelærerne ikke får støtte fra de pedagogiske lederne eller kjøkkenpersonalet, er det vanskelig for dem å bruke mat som læringsverktøy på en meningsfull og langsiktig måte.

De deltakende barnehagelærerne peker på en rekke fordeler og barrierer ved å bruke mat som læringsverktøy, både i planlagte pedagogiske aktiviteter og under måltider i barnehagen. En del av barnehagelærerne synes at de pedagogiske metodene de ble introdusert for, er inspirerende, konkrete og lette å arbeide med. Ifølge barnehagelærerne førte de til at barna ble mer positive til å smake på nye matvarer, samtidig som de for eksempel øvde seg på å takke nei til bestemte matvarer og forklare hvorfor. De største barrierene er mangel på støtte fra pedagogiske ledere og dårlig samarbeid med kjøkkenpersonalet. I tillegg nevner barnehagelærerne barnas unge alder og et begrenset verbalt språk, antall barnehagelærere samt mangel på tid som faktorer som virker begrensende på prosjektet.

Design

Studiens design er utforskende og består av tre faser. Først fikk de deltakende barnehagelærerne en innføring i to spesifikke pedagogiske metoder, nemlig sensorisk pedagogikk (Sensory education), også kalt Sapere, og «lag mat og lær trinn for trinn» (Cook and learn step-by-step). Den førstnevnte metoden er utviklet for å støtte barns sensoriske ferdigheter og språk ved å oppfordre dem til å oppleve mat med alle sansene og deretter sette ord på opplevelsene de har når de smaker på, lukter på, lytter til og rører ved forskjellige typer mat. Den sistnevnte metoden er utviklet for å hjelpe barna i barnehagen med å bake eller lage mat ved hjelp av en serie med kort med bilder og tekst. Utover denne innføringen fikk ikke barnehagelærerne noen spesiell opplæring i hvordan de skulle bruke mat i planlagte pedagogiske aktiviteter. I den andre fasen jobbet barnehagelærerne selvstendig med de ovennevnte metodene i et år, og i den tredje og siste fasen samlet forskerne inn data i enkelt- og gruppeintervjuer med barnehagelærerne. I alt 131 barnehagelærere fra 14 barnehager (preschools) deltok, og forskerne gjennomførte 20 intervjuer med 45 av de deltakende barnehagelærerne. Til sammen ti gruppeintervjuer ble valgt ut til analysen.

Referanser

Sepp, H., & Höijer, K. (2016). Food as a tool for learning in everyday activities at preschool: an exploratory study from Sweden. Food & Nutrition Research 60(1), 32603, DOI: 10.3402/fnr.v60.32603

Oppdragsgiver

Gastronomiska Akademien