Children’s Explorative Activities in Kindergarten Playgrounds: A Case Study in China and Norway

Forfatter
Sørensen, H. V. & Birkeland, Å.
År
2020

Formål

Studien sammenligner utendørs lek i kinesiske og norske barnehager. Forskerne undersøker hvordan ulike samfunnsmessige, institusjonelle og personlig forhold rundt utelek i de to landene oppmuntrer til barns utforskning. Forskningsspørsmålet er: Hva kjennetegner de personlige, institusjonelle og samfunnsmessige forhold for barns utforskning i utendørs lek i kinesiske og norske barnehager?

Resultat

Resultatene viser at interaksjonene mellom voksne og barn i barnehagene i både Kina og Norge var varme og respektfulle til tross for ulikheter i barnehageforholdene i de to landene. Barnas ideer og initiativ ble møtt av barnehagelærerne med dialogisk engasjement som oppmuntret til nysgjerrighet, lek og utforskning. Forskerne mener disse resultatene viser at det er rom for barns utforskning i vokseninitierte, læreplanstyrte aktiviteter. De fant også at en aktivitet lett kunne skifte fra lek til læring og tilbake igjen til lek i begge barnehagene.

Design

Datamaterialet består av videoobservasjoner og fotografier fra de to barnehagene, samt rammeplaner, beskrivelser av barnehagenes uteområder og intervjuer med barnehagestyrere og barnehagelærere. I denne studien har forskerne valgt å bruke to eksempler fra lærerinitierte aktiviteter, ett fra hvert land, i den videre analysen.

Referanser

Sørensen, H. V. & Birkeland, Å. (2020). “Children’s Explorative Activities in Kindergarten Playgrounds: A Case Study in China and Norway”. I Hedegaard, M. & Ødegaard, E. E. (Red.), Children’s Exploration and Cultural Formation, International Perspectives on Early Childhood Education and Development 29. Springer Open:47-63.