Didaktiska stämmor om undervisande förskollärare: Chefers och förskollärares språkliga modelleringar om förhållningssätt, kunskaper och utövning i förskola

Forfatter
Palla, L. & Roth, A.-C. V.
År
2020

Formål

Studien undersøker hva som menes med en undervisende barnehagelærer. Forskningsspørsmålene er: 1) Hvilke didaktiske komponenter trer frem i barnehagelærere og barnehagelederes skriftlige beskrivelser? 2) Hvordan kan disse didaktiske komponentene tolkes og forstås?

Resultat

Studien indikerer et språklig skifte hos både barnehagelærere og barnehageledere henimot en omfavnelse av konseptet «undervisning». De skriftlige refleksjonene viser at barnehagelærerne og -lederne også fyller konseptet «undervisning» med didaktisk innhold, at de har utviklet et presist profesjonelt yrkesspråk og at didaktiske avgjørelser er forankret i vitenskap og erfaring.

Design

Forskerne hadde over en periode på tre år samlet inn 160 skriftlige refleksjoner fra barnehagelærere og ledere i ti svenske barnehager via et standardisert skjema som ble distribuert via e-post. Analysene var metodisk forankret i flerstemmig didaktisk modellering.

Referanser

Palla, L. & Roth, A.-C. V. (2020). "Didaktiska stämmor om undervisande förskollärare: Chefers och förskollärares språkliga modelleringar om förhållningssätt, kunskaper och utövning i förskola". Educare - Vetenskapliga skrifter, (2):1-26.