ECE teachers’ views on play-based learning: a systematic review

Forfatter
Bubikova-Moan, J., Næss Hjetland, H. & Wollscheid, S.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 27(6):776-800.
År
2019

Formål

Formålet med denne studien var å syntetisere internasjonal forskning om barnehageprofesjonens syn på konseptet lekbasert læring. De senere årene har konseptet lekbasert læring fått mye oppmerksomhet og ledet til debatter og kontroverser i flere land. Det finnes ikke noen konsensus rundt definisjonen av konseptet, noe som kan ha uønskede konsekvenser for den mulige utviklingen for profesjonell praksis i barnehagen.

Resultat

Resultatet av denne metasyntesen viser at synet på konseptuell kompatibilitet mellom lek og læring varierer i den internasjonale barnehageprofesjonen. Til tross for at de gjerne tar på seg ulike roller innenfor lekbasert læring, er de usikre på hvordan og når de skal involvere seg. Praktikerne opplever flere utfordringer med gjennomføringen av lekbasert læring, der de viktigste stammer i politisk og læreplanbasert press.

Design

Dette er en systematisk kunnskapsoversikt som baserer seg på 62 enkeltstudier fra 24 ulike land, identifisert gjennom systematiske litteratursøk med tydelige inklusjon- og eksklusjonskriterier.

Referanser

Bubikova-Moan, J., Næss Hjetland, H. & Wollscheid, S. (2019). "ECE teachers’ views on play-based learning: a systematic review". European Early Childhood Education Research Journal, 27(6):776-800.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt