I samspel med digitala medier: Förskolebarns deltagande i multimodala literacypraktiker

Forfatter
Hillström, K. W.
År
2020

Formål

Studien utforsker interaksjonene mellom barnehagebarn, pedagoger og digitale medier i svenske barnehager. Analysen fokuserer på barnas deltakelse der digitale medier er involvert og hvordan disse er integrert i barnas hverdagsaktiviteter. Forskningsspørsmålene er: 1) Hvordan organiseres barnas deltakelse i samspill med digitale medier i barnehagens hverdag? 2) Hvilke sosiale kompetanser og literacy-ferdigheter kommer til uttrykk i barnas samspill med digitale medier? 3) Hvilke kulturelle og sosiale forhold påvirker barna i deres bruk av digitale medier i barnehagen og hvordan kommer disse til uttrykk?

Resultat

Observasjonene viser at barnas sosiale kompetanser og literacy-ferdigheter trer fram under flere aktiviteter med digitale medier. Barna i studien er også medskapende i organiseringen av digitale aktiviteter i barnehagen. Kompetansene som trengs for å delta i digitale aktiviteter, formes av det kollektive arbeidet deltakerne utfører sammen i løpet av aktivitetene. Forståelsen av hva som menes med tilstrekkelig digital kompetanse, må derfor tilpasses til barns bruk av digitale medier i ulike situasjoner.

Design

Utvalget bestod av 28 barn mellom tre og fem år og fem barnehagelærere i to svenske barnehager. Datamaterialet ble samlet inn ved bruk av videoobservasjoner og feltnotater. Det ble deretter analysert med en etnometodologisk tilnærming til samtaleanalyse. Forskeren var spesielt opptatt av det kroppslige aspektet i barnas deltakelse.

Referanser

Hillström, K. W. (2020). «I samspel med digitala medier: Förskolebarns deltagande i multimodala literacypraktiker». Akademisk avhandling. Uppsala universitet.