Norwegian Kindergarten Children’s Knowledge about the Environmental Component of Sustainable Development Sustainability

Forfatter
Melis, C., Wold, P.-A., Bjørgen, K. & Moe, B.
År
2020

Formål

Studien utforsker barnehagebarns kunnskap om hvordan menneskelige handlinger påvirker miljøet rundt oss og hvordan barna føler tilhørighet til naturen. Forskningsspørsmålene er: 1) Hva gjenkjenner barn som «natur»? 2) Mener barn at de er en del av naturen? 3) Hva vet barn om påvirkningen ulike aktiviteter har på miljøet? 4) Kan faktorer som foreldrenes utdannelse, barnehagens pedagogiske profil og tid brukt i naturen sammen med foreldre og barnehage forklare ulik kunnskap om miljøet mellom barna?

Resultat

Resultatene viser at mange av barna har en forståelse av miljø og bærekraft. Barna var mest klar over at forsøpling, avskoging og luftforurensing fra kjøretøy var negativt for miljøet. Forskerne fant en positiv sammenheng mellom barnas kunnskap om bærekraftig utvikling og hvor mye tid de tilbrakte i naturen.

Design

Utvalget består av 56 barn mellom fem og seks år fra åtte norske barnehager. Forskerne gjennomførte semistrukturerte intervjuer med barna der de ble presentert for ulike bilder av natur og menneskelige handlinger i naturen. I tillegg fylte barnehageansatte ut et spørreskjema der de informerte om bærekraftige aktiviteter i barnehagene, hvor mye tid de tilbrakte med barna i naturen og hvor ofte de diskuterte miljøutfordringer med barna. Barnas foreldre fikk også utdelt et spørreskjema der de fylte inn informasjon om samme tema. Både datamaterialet fra intervjuene og spørreundersøkelsene ble statistisk analysert.

Referanser

Melis, C., Wold, P.-A., Bjørgen, K. & Moe, B. (2020). «Norwegian Kindergarten Children’s Knowledge about the Environmental Component of Sustainable Development Sustainability”, 12(19): artikkel 8037.