Den tilsidesatte bog om den moderne billedbog i dagtilbud.

Forfatter
Petersen, A.
Kilde
Gylling: Klim.
År
2007

Formål

Studien undersøker språkutvikling og barnelitteratur i barnehagen. Formålet er å avdekke den uoffisielle litteraturkanonen for barn mellom ett og seks år i barnehagene.

Resultat

Det ble i barnehagene funnet én bok som var mindre enn fem år gammel (det vil si utgitt senere enn 2002). Den tilnærmingen til pedagogisk praksis og estetiske læreprosesser som førskolelærere gir uttrykk for, stemmer ikke overens med den faktiske "bildebokpraksisen" i de undersøkte barnehagene.

Design

Studien er en dokumentbasert etnografisk studie. Det ble gjennomført observasjoner og fokusgruppeintervjuer i åtte barnehager.

Referanser

Petersen, A. (2007). Den tilsidesatte bog om den moderne billedbog i dagtilbud. Gylling: Klim.

Oppdragsgiver

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, BUPL (Børne- og ungdomspædagogernes landsforbund) og KL (Kommunernes Landsforening) og KL (Kommunenes Landsforening)