How one Turkish-speaking girl came to express her own voice in a Norwegian-speaking playgroup.

Forfatter
Rydland, V.
Kilde
Nordisk Pedagogik 27. S. 77-97.
År
2007

Formål

Studien undersøker hvordan en tyrkisktalende jente begynte å la personligheten komme til uttrykk i en norsktalende lekegruppe.

Resultat

Forfatteren beskriver at jenten gjennom en lang observasjonsperiode oftere og oftere kommuniserte i noe som ble kalt "late som-prat", og at hun gav sin egen stemme bare en anelse mer vekt i forhold til vennenes stemme i kommunikasjonen. Det blir konkludert med at det er behov for mer kunnskap om betydningen av samtale med venner når det gjelder språkutviklingen hos barn med et annet morsmål enn norsk.

Design

Studien er designet som en beskrivelse ved hjelp av en kasusstudie som bygger på observasjoner og videoopptak av en jente i en uke over en periode på tre år.

Referanser

Rydland, V. (2007). How one Turkish-speaking girl came to express her own voice in a Norwegian-speaking playgroup: Nordisk Pedagogik 27. S. 77-97.

Oppdragsgiver

Forskningsrådet