En institutionaliserad barndom eller rum för relationer.

Forfatter
Halldén, G.
Kilde
I: Halldén, G. Den moderna barndomen och barns vardagsliv (S. 164-173). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
År
2007

Formål

Formålet er å vise hvordan barneperspektivet kan åpne for muligheten for å stille spørsmål ved begrepet institusjonalisering. Studien tar blant annet for seg hvordan termen "institusjonalisering" blir definert i barnehagen.

Resultat

Undersøkelsen viser at for å avgjøre om et barn er institusjonalisert eller ikke, må man undersøke hva barnet egentlig gjør i institusjonen – først og fremst ved hjelp av etnografiske studier. Når man tar utgangspunkt i barnets perspektiv, tvinges man til å spørre hvordan barn "lager barnehage". Ved å forstå barndommen som institusjonalisert ignorerer man barnet som aktør i og skaper av barnehagene.

Design

Undersøkelsen har form av en forskningssyntese.

Referanser

Halldén, G. (2007). En institutionaliserad barndom eller rum för relationer. I: Halldén, G. Den moderna barndomen och barns vardagsliv (S. 164-173). Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet i Sverige