"Att lära är nästan som att leka": lek och lärande i förskola och skola.

Forfatter
Johansson, E.; Samuelsson, I. P.
Kilde
Stockholm: Liber.
År
2007

Formål

Studien tar utgangspunkt i at barnehagen i 1996 ble en del av det ordinære skolesystemet i Sverige. Dette aktualiserer et fokus på læring som supplement til det tradisjonelle fokuset på lek som hovedaktivitet for barna i barnehagen. Studien undersøker hvorvidt lek og læring kan integreres i en målrettet praksis i barnehagen. Den undersøker også relasjonen mellom lek og læring slik den blir uttrykt i pedagogiske aktiviteter, og hva slags betydning og konsekvenser det har for barn og voksne.

Resultat

Forskjellene mellom lek og læring påvirker tilnærmingsmåten til lek og læring. Studien gir imidlertid mange eksempler på at aktiviteter i barnehage og innskoling integrerer fantasi/fiksjon og kreativitet/fornyelse i læringsaktivitetene på en vellykket måte – både som midler til læring, som kvaliteter i seg selv og ikke minst: som måter å skape (meta)refleksjon og ny kunnskap på blant barn og lærere. Det blir konkludert med at det er viktig å finne en "tredje vei", der verken lek eller mer tradisjonelle skoleaktiviteter dominerer.

Design

Det er snakk om en etnografisk effektstudie i kasusstudiedesign. Studien bygger på intervjuer og observasjoner blant 19 førskolelærere/lærere fra åtte institusjoner og 114 barn i barnehage og innskoling (65 barn i alderen ett–fem år og 51 barn i alderen seks–ni år).

Referanser

Johansson, E.; Samuelsson, I. P. (2007). "Att lära är nästan som att leka": lek och lärande i förskola och skola. Stockholm: Liber.

Izumi-Taylor, S.; Samuelsson, I. P.; Rogers, Cosby S. (2010). "Perspectives of Play in Three Nations: A Comparative Study in Japan, the United States, and Sweden". Early Childhood Research & Practice, 12 (1).

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK)