Barns perspektiv på sin lek och tillvaro i förskolan.

Forfatter
Öman, M.
Kilde
I: Banér. A., Schousboe, I. & Lindgren, B. Barns lek – makt och möjligheter (S.33-44). Stockholm: Stockholms Universitet.
År
2007

Formål

Inspirert av livshistorisk forskning beskriver undersøkelsen barns eget perspektiv på lek og på livet i barnehagen.

Resultat

Barn oppfatter det som å leke når de opplever at de selv bestemmer over egne handlinger. Aktiviteter som blir satt i gang eller styrt av voksne, oppleves ikke så ofte som lek. I datamaterialet fremsto det tre eksistentielle temaer som barn hele tiden forholder seg til i leken og i sosiale relasjoner: 1. tilhørighetsforhold og kameratskap, 2. makt og ekskludering, 3. biologisk og sosialt kjønn. Barn handler ut fra hva som er relevant for dem i deres egen livsverden. Barn har dermed et konstruerende (i motsetning til et passivt, rent mottakende) forhold til de kulturelle aspektene som de voksne bevisst eller ubevisst presenterer dem for.

Design

Studien har en etnografisk design og benytter seg av intervjuer og observasjon.

Referanser

Öman, M. (2007). Barns perspektiv på sin lek och tillvaro i förskolan. I: Banér. A., Schousboe, I. & Lindgren, B. Barns lek – makt och möjligheter (S.33-44). Stockholm: Stockholms Universitet.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.