”Long-run benefits from universal high-quality preschooling”.

Forfattere
Bauchmüller, R.
Gørtz, M.
Rasmussen, A.
Kilde
Early Childhood Research Quarterly, 29, 457-470.
År
2014

Formål

Formålet med studien er å undersøke hva kvaliteten i barnehagen har å si for barns karakter i dansk på avgangseksamen ved folkeskolen, og hvilke strukturelle kvalitets­parametre som har størst betydning for den karakteren barna oppnår.

 

Resultat

Studien viser at tre av de fem indikatorene for kvalitet har en signifikant positiv sammenheng med bedre testresultater i dansk på folkeskolens avgangseksamen. De tre kvalitets­indikatorene er høyere personaltetthet (flere barnehagelærere per barn), en større andel mannlige barnehagelærere og en større andel utdannede barnehagelærere. Gutter har større utbytte av høykvalitetsbarnehager enn jenter. Etniske minoriteter har større utbytte av stabilitet blant personalet. For alle tre indikatorene er det imidlertid snakk om relativt svake sammenhenger.

Design

Forfatterne bruker registerdata innsamlet av Danmarks Statistik for 30 444 barn som avsluttet 9. klasse i 2008 og gikk i barnehage i 1998. Barna var i gjennomsnitt 6,1 år i 1998 og ca. 15–16 år gamle i 2008. Dataene som blir brukt i artikkelen, inneholder omfattende informasjon om barna og foreldrenes sosioøkonomiske bakgrunn og etnisitet. I tillegg inneholder de informasjon om barnehagenes strukturelle kvalitet. Strukturell kvalitet måles med fem indikatorer: personaltettheten (antall barnehagelærere per barn), andelen mannlige barnehagelærere, andelen utdannede barnehagelærere, personalandelen med en annen etnisk bakgrunn enn dansk og personalstabiliteten (definert som andelen av personalet som jobbet i barnehagen både i 1997 og i 1998). Dataene analyseres ved hjelp av regresjonsanalyse.

 

Referanser

Bauchmüller, R., Gørtz, M. & Rasmussen, A. (2014). ”Long-run benefits from universal high-quality preschooling”. Early Childhood Research Quarterly, 29, 457-470.

Oppdragsgiver

Center for Strategic Research in Education and Competence Building