Leik og språkleik i uterummet. Rapport prosjekt Språkjungelen.

Forfatter
Wie, A.
Kilde
Fredrikke, Højskolen i Nesla
År
2014

Formål

Denne studien undersøker på hvilken måte en klatrejungel er et sted for språklig utvikling i en norsk barnehage. En klatrejungel er en utendørs lekeplass med forskjellige aktivitetsmuligheter. Her ses leken som en læringsarena for barns motoriske utvikling og sosiale kompetanse og ikke minst språkutviklingen deres.

 

Resultat

Språkjungelen er en utendørs klatrejungel med innebygde språkutviklende aktiviteter i form av magnettavler med ord, bilder og begreper som barna kan bruke under leken. Klatrejungelen åpner for mange forskjellige leker – både organiserte og spontane, deriblant rolleleker, regelleker, lagleker og felles sang. Evalueringen viser at klatrejungelen inviterer til kommunikasjon mellom barna og inngår i barnas lek og språkbruk. Barna lærer blant annet nye ord, for eksempel om dyr, de leker med og finner opp ord, eller de øver på å telle. Klatrejungelen stimulerer ikke bare barnas språkbruk og språkforståelse, men bidrar også til å utvikle den motoriske og sosiale kompetansen deres. Evalueringen peker på at arbeidet med språkjungelen er noe som har utviklet seg over lengre tid, og som til dels har vært tidkrevende for de ansatte. De har blant annet brukt tid på å bygge den og utarbeide materiell til den. Samtidig har prosjektet bidratt til at de ansatte er blitt mer bevisste på språk, og de språkutviklende aktivitetene i klatrejungelen har spredd seg til flere aktiviteter i barnehagen. Dessuten har det utviklet seg en større fellesskapsfølelse blant de ansatte.

 

Design

Studien er en evaluering av et prosjekt kalt Språkjungelen, som har som formål å stimulere og styrke barns språklige kompetanse gjennom motorisk lek i en klatrejungel. Det foregår i en norsk barnehage. Studien beskrives som interaktiv aksjonsforskning. Dataene består av intervjuer med tre assistenter og tre pedagoger i begynnelsen og ved avslutningen av evalueringen. Videre består de empiriske dataene av notater fra observasjoner av barns aktiviteter både i språkjungelen og på andre av barnehagens utearenaer. Studien ble gjennomført i perioden 2010–2013. Relevant forskningslitteratur om barn, lek og språk er trukket inn i evalueringen.

Referanser

Wie, A. (2014): ”Leik og språkleik i uterummet. Rapport prosjekt Språkjungelen”. Fredrikke, Højskolen i Nesla

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt